ชั้นวางสินค้า ตอบโจทย์ย์ด้านระบบจัดเก็บอย่างดีเยี่ยม

Standard

อุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ ชั้นวางสินค้า ซึ่งเป็นชั้นวางขนาดใหญ่ที่ไม่ปูพื้นชั้น จะมีแต่คานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นแพลเลท เน้นการจัดเก็บในแนวสูงเพื่อประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภายในพื้นที่คลัง โดยทั่วไปชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมนิยมติดตั้งความสูงตั้งแต่ 3 – 10 เมตร ซึ่งชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมนี้จะต้องใช้รถยกประเภทต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการหยิบ ยก วางสินค้าในบนแพลเลทแล้วนำขึ้นไปวางบนคานของชั้นวาง

ชั้นวางสินค้า ที่มากด้วยประโยชน์ใช้สอย โครงสร้างมีความแข็งแรง คงทน สะดวกในการใช้งาน สำหรับสินค้าที่วางบนแผ่นชั้น เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ฯลฯ เพื่อเก้บสินค้า เพื่อรอการขนย้าย หรือวัตถุดิบเพื่อรอการผลิต

การจัดวางสินค้าบน ชั้นวางสินค้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีสำคัญในการจูงใจลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้า วันนี้เราจึงมีเทคนิคดีๆ ในการจัดชั้นวางสินค้าอย่างไร ให้ดึงดูดลูกค้ามาฝากกัน

1. ควรจัดสินค้าไว้ในระดับสายตาให้มากที่สุด
2. ควรจัดสินค้าด้านหน้าบนชั้นวางโชว์สินค้าให้เต็มอยู่เสมอ
3. ชั้นวางสินค้า ที่ใช้ควรสามารถปรับระดับตามขนาดของสินค้าได้
4. สินค้ามาก่อนต้องขายก่อน เนื่องจากเราต้องขายสินค้าเก่าก่อนสินค้าใหม่เสมอ จึงควรวางสินค้ามาก่อนไว้แถวหน้า และทำสินค้าที่มาก่อนให้ดูสดใสสะอาดเหมือนสินค้าใหม่อยู่เสมอ
5. สินค้าที่มีหลายยี่ห้อ และหลายขนาด ควรจัดให้เป็นระเบียบ สะดวกในการเปรียบเทียบของลูกค้า ดังนั้นสินค้าที่เหมือนกันควรเอาไว้ด้วยกัน ควรจัดตามแนวนอน และอยู่ในระดับเดียวกัน
6. ควรเว้นระยะทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเดินได้สะดวก มองสินค้าที่ชั้นวางได้กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้น ระยะห่างของชั้นวางสินค้าที่ดีคือควรห่างกันประมาณ 60 – 90 ซม.
7. ควรวางแยกสินค้าประเภทของกินและของใช้ออกจากกัน ไม่ควรวางปนกัน เพราะนอกจากจะช่วยลดการปนเปื้อนสารเคมีจากสินค้าประเภทของใช้ แล้วยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย

การเลือกชั้นวางสินค้าภายในคลังสินค้า สามารถเลือกได้ได้จากประเภทของสินค้า หรือขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บ ปัจจุบันถือเป็นยุคที่มีความต้องการด้านคลังสินค้าค่อนข้างสูง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการปรับแนวความคิดการใช้งานคลังสินค้าให้ตอบโจทย์กับพื้นที่คลังสินค้าของลูกค้า จึงได้นำรูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้มาใช้งานให้ตอบโจทย์กับพื้นที่คลังสินค้าของลูกค้าให้มากที่สุด

ชั้นวางของหรือชั้นวางสินค้า ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก เกินกว่ากำลังของคนที่จะยกได้ และต้องใช้รถยกช่วยในการเคลื่อนย้าย

การเลือกใช้ชั้นวางสินค้าให้ถูกประเภท มีความสำคัญมาก เพื่อให้การปฏิบัติการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นและการปรับกระบวนการปฏิบัติการต่างๆ ในคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดต้นทุนไปพร้อมๆกัน