เทคนิคที่น่าสนใจในการเลือกเช่าออฟฟิศเสมือน

Standard

องค์ประกอบในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีออฟฟิศที่ดูดี น่าเชื่อถือก็คือปัจจัยหนึ่งเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันมีหลายอาคารมีการเปิดเป็นออฟฟิศเสมือนให้เช่าในหลากรูปแบบและหลายขนาด ว่าแต่จะเลือกออฟฟิศเสมือนอย่างไรให้ตรงใจผู้ประกอบธุรกิจ ตอบโจทย์ลูกค้า จนสามารถสร้างโอกาสในการลงทุนจากคู่ค้าได้ วันนี้เรามีเทคนิคที่น่าสนใจมาฝาก

  • พิจารณาจากงบประมาณของบริษัท งบประมาณนับเป็นตัวกำหนดขนาดของออฟฟิศได้ เพราะหากมีงบประมาณค่อนข้างสูง ก็จะสามารถเลือกเช่าออฟฟิศเสมือนในทำเลที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า ทั้งนี้อาจต้องพิจารณารวมไปถึงงบสำรองที่เอาไว้ใช้ในยามเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย โดยอีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้เลือกเช่าออฟฟิศที่มีสัญญาเช่าระยะสั้นก็จะสามารถป้องกันปัญหาทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้2
  • ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง เพราะการเลือกออฟฟิศเสมือนที่มีการเดินทางสะดวกจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในบริษัทได้ เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับหลายชั่วโมง ที่สำคัญยังเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อธุรกิจอีกด้วย ทำเลที่ดีควรเดินทางได้สะดวกสบายทั้งรถส่วนตัวและขนส่งสาธารณะ
  • ใกล้กับแหล่งร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมรอบ ๆ สำนักงานก็สำคัญเช่นกัน ควรอุดมไปด้วยแหล่งอาหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ อาจรวมถึงห้างสรรพสินค้า ที่นับเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการลงทุนทางธุรกิจ เพราะสื่อได้ว่าทำเลที่ตั้งดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังควรมีลานจอดรถ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าขององค์กรและพนักงานอีกด้วย
  • มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ผู้ที่ให้บริการออฟฟิศเสมือน ควรมีประสบการณ์และมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแล การซ่อมบำรุง และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของออฟฟิศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้
  • มีออฟฟิศให้เลือกหลายรูปแบบ การเปิดออฟฟิศเสมือนควรมีให้เลือกในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศให้เช่าแบบพร้อมแต่งที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมเข้าใช้งาน และแบบที่เป็นออฟฟิศเปล่า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้พิจารณาตามขนาดขององค์กรและเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
  • มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและสะอาด ออฟฟิศเสมือนที่ดีควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมืออาชีพ นอกจากนี้ การดูแลความสะอาดในส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากพนักงานในองค์กรป่วยบ่อยอันเนื่องมาจากอากาศในออฟฟิศก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้